Аз съм
Аида Марковска


- Родов терапевт и преподавател;
- Основател на Школа за родова терапия "Задругата на родонавтите";
- Мотивационнен оратор;
- Изследовател;
- Бизнес консултант и вдъхновител;

Аида Марковска